nabnnev4

DIAMENT-WS jest firmą specjalizującą się w wierceniu, cięciu i wyburzaniem betonu oraz żelbetonu.

Dysponujemy dużym zapleczem maszynowym renomowanych marek, m.in. :
wiertnicami o średnicy wiercenia od 12 mm do 500 mm, 
hydraulicznymi piłami ścianowymi o głębokości cięcia do 520 mm,
ręcznymi piłami o głębokości cięcia do 270 mm,

oraz szeroką gamą sprzętu pomocnego do działania w naszej branży

 • Wiercenie otworów przelotowych pod instalacje, rury grzewcze i kanały wentylacyjne.
 • Cięcie piłami hydraulicznymi i elektrycznymi otworów drzwiowych i okiennych.
 • Przewierty w stropie, fundamencie.
 • Odwierty o dużej średnicy np. szachty.
 • Odwierty przelotowe pod rury, kable i kanały wentylacyjne.
 • Wiercenie pod kątem, np. do instalacji rur gazowych.
 • Odwierty kanalizacyjne.
 • Odwierty nieprzelotowe.
 • Nawierty pod kołki.
 • Nawierty pod balustrady.
 • Roboty rozbiórkowe.

Cięcie piłą podłogowa oraz ścienną.

 • Wycinanie ścian, wycinanie stropów,
 • wycinanie schodów, wycinanie otworów okiennych,
 • wycinanie tarasów, wycinanie balkonów,
 • wycinanie przejść w ścianach, wycinanie drzwi,
 • wycinanie poszerzeń istniejących otworów w betonie.

Przykładowe realizacje: